Länder som stöds

Denna webbplats är avsedd att användas av bosatta i följande länder. Om du inte befinner dig i något av de listade länderna kan vi tyvärr inte hjälpa dig och du bör lämna den här webbplatsen. I framtiden kan fler länder läggas till.

De länder som stöds är:

  • Storbritannien
  • USA
  • Kanada