Länder som stöds

Denna webbplats är avsedd att användas av bosatta i följande länder. Om du inte befinner dig i något av de listade länderna kan vi tyvärr inte hjälpa dig och du bör lämna den här webbplatsen. I framtiden kan fler länder läggas till.

De länder som stöds är:

USA, Kanada, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Australien, japan, Nya Zeeland, Taiwan och Storbritannien.