Støttede land

Dette nettstedet er ment for bruk av besøkende bosatt i de følgende landene. Hvis du ikke befinner deg i et av de oppførte landene, er vi ikke i stand til å hjelpe deg, og vi anbefaler at du navigerer bort fra dette nettstedet. Vi vil muligens legge til flere land i fremtiden.

Disse landene er støttet:

  • Storbritannia
  • Amerikas forente stater (USA)
  • Canada