Takuutiedotn

”Oculus for Business” (Oculus Yrityksille) – Rajoitettu Takuu

Kuka myöntää kyseisen takuun?  Tämän rajoitetun takuun (”Takuu”) myöntää Facebook Technologies, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (“Facebook Technologies”, ”me” tai ”meille”.)

Kenelle Takuu kuuluu?  Facebook Technologies myöntää tämän Takuun sinulle henkilönä tai yhteisönä, kun olet ostanut uuden, takuun piirissä olevan kaupallisen tuotteen Facebook Technologiesilta  tai valtuutetulta jälleenmyyjältä tai lisäarvoa tarjoavalta jälleenmyyjältä, joka alun perin osti tuotteen Facebook Technologiesilta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Tämä Takuu koskee ainoastaan sinun ostamiasi Facebook Technologiesin  kaupallisia tuotteita, ja tätä Takuuta ei voida luovuttaa tai siirtää seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle eikä se sovellu tuotteisiin, jotka ovat ostettu käytettyinä. ”Lisäarvoa tarjoava jälleenmyyjä” on henkilö tai yhteisö, joka myy uusia Facebook Technologiesin tuotteita kaupallisille loppukäyttäjille tarjotakseen tiettyä palvelua tai ohjelmatarjontaa.

Mihin Takuu oikeuttaa? Tämä Takuu oikeuttaa ”Oculus for Business” (Oculus Yrityksille) -tuotteen korjaukseen, päivitykseen tai korvaamiseen, jos tämä tuote ei toimi Takuun Mukaisen Toiminnallisuuden mukaisesti Takuuajan aikana.

Mitä Takuu kattaa?  Tämä Takuu kattaa virheet ja häiriöt, jotka ilmenevät uudessa tämän Takuun kohteena olevassa Facebook Technologiesin kaupallisessa tuotteessa (”Tuote”). Me vakuutamme, että Tuote toimii normaalissa, sille tarkoitetussa käytössä olennaisilta osin meidän teknisten tietojemme tai tuotteen mukana tulevan tuoteasiakirjojen (”Takuun Mukainen Toiminnallisuus”) mukaisesti Takuuajan. Jos ja siinä määrin kuin Tuote tarvitsee Facebook Technologiesin  ohjelmistoa tai palvelua saavuttaakseen Takuun Mukaisen Toiminnallisuuden, me asetamme ja pidämme ohjelmiston ja palvelun saatavilla Takuuaikana. Meillä on oikeus päivittää, muuttaa tai rajoittaa kyseistä ohjelmistoa tai palvelua oman harkintamme mukaan niin kauan kuin ylläpidämme (tai ylitämme) Takuun Mukaisen Toiminnallisuuden.

Tuotteen rekisteröinti on vaatimus tämän Takuun mukaisen suojan saamiseksi.

Kuinka pitkä on Takuuaika?  Tämä rajoitettu Takuu on voimassa yhden (1) vuoden siitä alkuperäisestä ostopäivästä, jolloin Tuote on ostettu Facebook Technologiesilta tai valtuutetulta ”Oculus for Business” (Oculus Yrityksille) -myyjältä, pois lukien lisäarvoa tarjoavat jälleenmyyjät (”Takuuaika”). Jos olet ostanut Tuotteen oikeutetulta lisäarvoa tarjoavalta jälleenmyyjältä, Takuuaikasi alkaa siitä päivästä, jolloin lisäarvoa tarjoava jälleenmyyjä on alun perin ostanut Tuotteen.

Miten Facebook Technologies menettelee, jos tuotteessa on vika?  Mikäli Tuotteesi on viallinen tai siinä on toimintahäiriö, me joko korjaamme tai vaihdamme Tuotteen tai päivitämme sen ohjelmiston tai huollamme sen, jotta Tuote toimii olennaisissa määrin Takuun Mukaisen Toiminnallisuuden mukaisesti. Vian ratkaisemiseksi valitun menettelytavan valinta on yksin meidän päätöksemme. Jos päätämme, että jokin tuote tulee vaihtaa, voi vaihdossa saatu Tuote olla joko uusi tai uudelleen valmistettu (kunnostettu). Jos päätämme oman harkintamme mukaan, että mitkään mainitut tavat eivät ole perusteltuja vian tai toimintahäiriön korjaamiseksi, voimme tällöin palauttaa sinulle hinnan, jonka olet maksanut Tuotteen ostaessasi.

Kuinka voit saada Tuotteesi huoltoon?  Kerro meille ensin ongelmasta. Jos sinulla on ongelma Tuotteesi kanssa, käy osoitteessa https://support.oculus.com saadaksesi huollosta hyödyllistä tietoa ja yhteystiedot sekä lähettääksesi vaatimuslomakkeen saadaksesi Takuuseen kuuluvan huollon. Facebook Technologies ei välttämättä pysty tarjoamaan takuuta tai muuta tukea, jos olet maissa tai alueilla, joihin Facebook Technologies ei myy tai toimita Tuotteita suoraan. Lisätietoja Facebook Technologies -toimituspaikoista löydät osoitteesta https://support.oculus.com.

Mikäli Tuotteesi on tarpeen lähettää huoltoon, me toimitamme sinulle etukäteen täytetyn kuljetuslomakkeen ja sinun tulee lähettää Tuote yhdessä ostotositteen kanssa käyttäen kyseistä kuljetuslomaketta.

Saatat joutua maksamaan Tuotteen lähettämisestä aiheutuneet kustannukset meille. Kun saamme tuotteen, päätämme, onko se sillä tavoin viallinen tai onko siinä sellainen toimintahäiriö, joka kuuluu tämän Takuun piiriin. Jos löydämme vian tai toimintahäiriön, jonka tämä Takuu kattaa, korjaamme tai vaihdamme Tuotteen, jotta Takuun Mukainen Toiminnallisuus taataan ja lähetämme korjatun tai vaihdetun tuotteen, jos sellainen on, sinulle kustannuksellamme. Emme välttämättä palauta alkuperäistä Tuotetta sinulle. Emme pysty takaamaan, että voimme korjata Tuotteen ilman riskiä ohjelmille tai tiedostoille tai niiden menettämisestä, eikä mikään korvaava Tuote sisällä alkuperäisen Tuotteen tiedostoja. Korjatut tai korvaavat Tuotteet ovat tämän saman Takuun alaisia jäljellä olevan Takuuajan tai yhdeksänkymmentä (90) päivää korjatun tai korvaavan tuotteen kuittiin merkitystä päivämäärästä, kumpi tahansa Takuu kestää pidempään.

Jos lähetät Tuotteen meille ilman käypää ostotositetta, palautamme tuotteen sinulle omalla kustannuksellasi etukäteismaksua vastaan tai mikäli kyseisiä kustannuksia ei ole maksettu etukäteen, säilytämme Tuotteen kolmenkymmenen (30) päivän ajan noudettavanasi ennen kuin se hävitetään.

Mitä Takuu ei kata?  Tämä Takuu on rajoitettu. Takuu ei ole sovellettavissa seuraaviin: (i) normaaliin kulumiseen; (ii) vaurioon, joka on aiheutettu virheellisellä tai liiallisella käytöllä, vahingossa (esim. vahingossa fyysisellä iskulla, altistumisella nesteelle, ruoalle tai muille epäpuhtauksille ym.), laiminlyönnillä, väärinkäytöllä, sopimattomalla tai valtuuttamattomalla korjaamisella tai muulla muuntelulla, peukaloinnilla tai käytöllä sopimattomien varusteiden, laitteiden, ohjelmistojen, palveluiden tai muiden valtuuttamattomien kolmannen osapuolen laitteiden kanssa; (iii) käyttöön, joka on vastoin Tuotedokumentaatiota; (iv) edelleen myytyihin tuotteisiin; (v) Tuotteisiin, jotka on ostettu muualta kuin Facebook Technologiesilta  tai Facebook Technologiesin  valtuutetulta jälleenmyyjältä (sisältäen valtuuttamattomat verkkohuutokaupat); (vi) muun kuin Facebook Technologiesin  tuotteisiin; (vii) Tuotteen käyttöön Tuotteen käyttömaassa voimassaolevien lakien, säännösten tai virkavallan määräysten vastaisesti; tai (viii) ominaisuuksiin tai suoritusparametreihin, jotka liittyvät mihin tahansa ohjelmistoon tai palveluun, joka ei sisälly Tuotteen Takuun Mukaisen Toiminnallisuuden piiriin.

Tämä Takuu ei sisällä mitään tiettyä takausta että tuote olisi virheetön tai koskien käytettävyysaikaa tai jatkuvaa saatavuutta, ohjelmistojen tai verkkotilien tietoturvaominaisuuksia tai että mikä tahansa ohjelmisto, laiteohjelmisto tai verkkosivusto toimisi keskeytyksettä ja virheettä. Tämä rajattu Takuu on mitätön, jos Tuote palautetaan poistettujen, vahingoittuneiden tai peukaloitujen merkintöjen kanssa tai minkä tahansa muutoksen kanssa (mukaan lukien komponentin tai ulkoisen suojan luvattoman poiston).

Tämä Takuu ei kata tiedostojen häviämistä; sinun vastuullasi on varmuuskopioida tiedostot sähköisesti tai fyysisesti tasaisin väliajoin, jos haluat säilyttää tiedostosi. Mitään tiedostojen palauttamiseen, poistamiseen tai asentamiseen liittyvää vahinkoa tai kustannusta ei korvata tämän Takuun puitteissa.

Tämän Takuun nojalla Facebook Technologies ei laajenna mitään Tuotetta tai siihen liittyviä mitä tahansa ohjelmistoa tai verkkopalvelua koskevia konkludenttisia tai lakisääteisiä takuita, olosuhteita tai väitteitä.

FACEBOOK TECHNOLOGIES EI TÄMÄN TAKUUN NOJALLA OTA MITÄÄN VASTUUTA ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, RANGAISTUSLUONTOISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, TULOKSEN TAI VOITON MENETYKSEN, TIETOJEN MENETTÄMISEN, TUOTTEEN TAI MINKÄ TAHANSA LIITÄNNÄISLAITTEEN KÄYTÖN MENETTÄMISEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI VÄLINEIDEN HINNAN, TAI KÄYTÖN MENETTÄMISEN SILLOIN KUN TUOTE ON KORJATTAVANA TAI VAIHDETTAVANA. LISÄKSI MITÄÄN TÄMÄN TAKUUN ALLA EI JOHDA FACEBOOK TECHNOLOGIESIN  VASTUUSEEN MINKÄÄNLAISESTA ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, RANGAISTUSLUONTOISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, VAIKKA FACEBOOK TECHNOLOGIES OLISI SAANUT TIEDON KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, MISTÄÄN VAATIMUKSESTA LIITTYEN TÄHÄN TAKUUSEEN RIIPPUMATTA KANNEPERUSTEESTA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSSUHTEESTA, VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA (SISÄLTÄEN HUOLIMATTOMUUDEN), ANKARASTA TUOTEVASTUUSTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA KANTEEN PERUSTEESTA TAI OIKEUDELLISESTA TAI OIKEUDENMUKAISUUDEN TEORIASTA.

MISSÄÄN TILANTEESSA FACEBOOK TECHNOLOGIESIN VASTUU MISTÄÄN VAATIMUKSESTA, JOKA JOHTUU TAI LIITTYY TÄHÄN TAKUUSEEN, EI YLITÄ TUOTTEESTA MAKSAMAASI HINTAA RIIPPUMATTA KANNEPERUSTEESTA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSSUHTEESTA, VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA (SISÄLTÄEN HUOLIMATTOMUUDEN), ANKARASTA TUOTEVASTUUSTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA KANTEEN PERUSTEESTA TAI OIKEUDELLISESTA TAI OIKEUDENMUKAISUUDEN TEORIASTA.

Mikä laki sääntelee Takuuta? Tätä Takuuta sääntelevät Kalifornian osavaltiossa, Yhdysvalloissa voimassa olevat lait.

Kysymyksiä?  Mikäli sinulla on kysymyksiä, tai aloittaaksesi huoltoprosessin, ole hyvä ja vieraile Oculuksen verkkosivuilla osoitteessa https://support.Oculus.com.