Understøttede lande

Denne side er tiltænkt brugere, som bor i følgende lande. Hvis du ikke er fra et af de angivne lande er vi ikke i stand til at hjælpe dig, og vi anbefaler at du navigerer væk fra denne side. Vi tilføjer måske flere lande i fremtiden.

Understøttede lande er:USA, Canada, Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Italien, Holland, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Australien, Japan, New Zealand, Taiwan og Storbritannien